Bill Meléndez

Huquipedia ihtic nahuatlahtolli

Achto quiyahuatentli
Inin tlahcuilolli cah yeh oquihcuiloh tlahco nahuatlahtolcopa.
Inin tlahtoliztli ce tlapehualiztli, xipalehuia nimitztlatlauhtia, tehuantin titlapatlazqueh in zazanilli. ¡Tlazohcamati!.

Teicneliliztli
Tequiyotl
Tlahtoliztli

Bill Melendez
Acama īxīptli
Tlācatlanōnōtzaliztli
Tlācatōcāitl José Cuauhtémoc Meléndez Vázquez
Tlācati Mexihco 15 ic mahtlāctetl oncē mētztli, 1916

Pītic, Sonora, Mēxihco

Micqui Tlacetilīlli Tlahtohcāyōtl 15 ic chiucnāhui mētztli, 2008

Santa Monica, California, TTI (91)

Neneuhcāyōtl Tlayōlītīliztli
Tematumalli xihuitl 1940 - 2006

José Cuauhtémoc "Bill" Meléndez ītōcā Mēxihco/Tlacetilīlli Tlahtohcāyōtl tlayōlītīliztācatl, tlachīuhqui[1] auh īxīptlayōlizyacānqui.

Nō xiquittaXikpatla

TlahtōlcaquiliztilōniXikpatla

  1. Quihtōznequi productor