Abrir menú principal
Ray Bradbury
Ray Bradbury
Tlācatlanōnōtzaliztli
Tlācatōcāitl Ray Douglas Bradbury
Tlācatiliztli Tlachicuēiti 22, 1920
Tlacetilīlli Tlahtohcāyōtl Waukegan, Illinois
Miquiztli Tlachicuazti 5, 2012
Huēyi tlahcuilōlli Fahrenheit 451

Ray Douglas Bradbury (1920 - 2012) ītōca tlahtohcāyōtēcatl huēyi tlahcuilōni.

Nō xiquittaXicpatla