In huēyi teōcalli itocā in mēxihcah teōcalli ipān Mēxihco Tenōchtitlan. In chīhualiztli ōtlapēuh in xihuitl 1324. In caxtiltēcah ōtlapolo in xihuitl 1521. Āxcān, in Āltepētl Mēxihco cā icpac inzolli.

Huēyi teōcalli in caxtiltēcah ōtlapolo.