730 xihuitl ōcatca inic nāhui mahtlācxihuitl īpan mācuīlpōhualxihuitl 8, auh mopiyah īhuīcpa in 731 oc 740 xihuitl.

Huēyi tlachīhualiztli xikpatla

731 xikpatla

732 xikpatla

733 xikpatla

734 xikpatla

735 xikpatla

736 xikpatla

737 xikpatla

738 xikpatla

739 xikpatla

740 xikpatla

Huēyi tlācatiliztli xikpatla

Huēyi miquiztli xikpatla