310 xihuitl ōcatca inic ōme mahtlācxihuitl īpan mācuīlpōhualxihuitl 4, auh mopiyah īhuīcpa in 311 oc 320 xihuitl.

Huēyi tlachīhualiztli xikpatla

311 xikpatla

312 xikpatla

313 xikpatla

314 xikpatla

315 xikpatla

316 xikpatla

317 xikpatla

318 xikpatla

319 xikpatla

320 xikpatla

Huēyi tlācatiliztli xikpatla

Huēyi miquiztli xikpatla