In āltepētl Yuba

Yuba in ītēcuacān Sudan. Huitztlāmpa in tlālhuactli Ecuatoria.