Yōlchicāuhtlahtōl

Yōlchicāuhtlahtōl (´) ītōcā in chicāuhtlahtōltzintli tlahcuilōlpampa miaquīntīn tlahtōl iuh Caxtillāntlahtōlli nozo Franciatlahtōlli.

TlatēquitiltīliztliXikpatla

Nō xiquittaXikpatla