Yōlchicāuhtlahtōl

Yōlchicāuhtlahtōl (´) ītōcā in chicāuhtlahtōltzintli tlahcuilōlpampa miaquīntīn tlahtōl iuh Caxtillāntlahtōlli nozo Franciatlahtōlli.

TlatēquitiltīliztliEditar

Nō xiquittaEditar