Yōlchicāuhtlahtōl (´) ītōcā in chicāuhtlahtōltzintli tlahcuilōlpampa miaquīntīn tlahtōl iuh Caxtillāntlahtōlli nozo Franciatlahtōlli.

Tlatēquitiltīliztli xikpatla

Nō xiquitta xikpatla