Xhosatlahtōlli (Xhosatlahtōlli: isiXhosa) ītōcā āchcāuhtlahtōlli īpan Africa Huitztlāmpa.

Huiquipedia
Wikipedia, Cosatlahtōlcopa Huiquipedia,
in yollohxoxouhqui centlamatilizamoxtli.