Xōxōpan

In Xōxōpan ihuan Xopanitztēmpan ce xiuhcahuitl tlaticpaccopa, icauhtica Tlamahtlācōnti canahpa Tlayēti ihcuac Xopanitztempan oacicoh icampa tonatiuhco.

Nō xiquittaXicpatla