Abrir menú principal

Tlatēcpānalli cemānāhuaccāhuitl

(Omocuep ihuicpa UTC)

In tlatēcpānalli cemānāhuaccāhuitl (inglatlahtolcopa: Universal Coördinated Time nozo UTC; caxtillāntlahtolcopa: Tiempo Universal Coordinado) ītōcā in huēyi cualli cāhuitl motēquitiltilia Tlālticpacpan.

Inīn: Tezcatlipotōnal, Tlamahtlācōnti 12, 2019 16:35 UTC