Huītzitzillān[1][2] ahnozo Tzintzontzan[3][4] (michhuahcatlahtōlli: Ts’intsuntsani) huehcāuh āltepētl ca. Huitzitzillān ōcatca in huehcāuh Michhuahcān ītēcuacān. In āltepētl tlātectli in ātēnco in Ātezcatl Pátzcuaro.

Tzintzontzan teōcalli

ĪtōcaXicpatla

Tzintzontzan īpan michhuahcatlahtōlli ītechpa in huītziltin, ic in inīn āltepētōcāitl quiztōznehqui Huītzitzillān.

  1. In tōcāitl Huītzitzillān īpan Rémi Siméon ītlahtōltecpantiliztli in Diccionario de la lengua náhuatl o mexicana, yeh ōquihcuilo "Uitzitzillan s. Capital del estado de Michoacan (Clav.). R. uitzitzilin, tlan."
  2. Huītzitzillān
  3. In tōcāitl Tzintzontzan īpan Rémi Siméon ītlahtōltecpantiliztli in Diccionario de la lengua náhuatl o mexicana, yeh ōquihcuilo "Tzintzontzan s. Ciudad situada a orillas del lago del mismo nombre, en el reino de Michoacan (Clav.)."
  4. Tzintzontzan