Tōltēcatl cah in huēyi tlahtohcāyōtl in Cemānāhuacco. Tōltēcah catqueh ipan Mēxihco īhuān Cuauhtēmallān.

In Ātlāntēcah temimiltin Tōltēcah yāōtic Tōllān