Tlaxēxelōliztli (tlapōhualmatiliztli)

In tlaxēxelōliztli tlacecentlamantilīliztli tlapōhuallōtl tlachīhualiztli, mochīhua moīxtōtoca in quēcizquipa cē tlapōhualli (in tlaxēxeloāni[1]) aqui īpan occē tlapōhualli (in tlaxēxelōlli[2]). In tlaxēxelōliztli tlapōhualmatiliztli tlachīhualiztli īpan in tlapōhuayōtl quicuepa in tlatōnacātīliztli nō motta iuhquin tlacohcopinaliztli.

  1. Quihtōznequi divisor.
  2. Quihtōznequi dividendo.