Telugutlahtōlli

In Telugutlahtōlli (telugutlahtōlli: తెలుగు telugu) ahcauhtlahtōlli īpan India.

Comicbox-picto-final.png
తెలుగు
Telugu
245px

Motlahtoā īpan India
Cenyeliztli

Drāvidatlatōlli  Drāvidatlatōlli huitztlāncihuātlāmpa

   Telugutlahtōlli
Machiyōmeh
ISO 639-1 te
ISO 639-2 tel
ISO 639-3 {{{sil}}}