Tamillahtōlli

In tamillahtōlli (tamillahtōlli: தமிழ் támiḻ ) ahcauhtlahtōlli īpan India.

Comicbox-picto-final.png
Tamillahtōlli
Tlanohnotzaliztli
Motlahtoā īpan India, Malasia, Singapur, Sri Lanca īhuān Tanzania
Cenyeliztli

Indoeuropantlatōlli  Drādivatlahtōlli<br\>   Drāvidatlahtōlli huitztlāmpa<br\>    Tamilkannadatlahtōlli<br\>     Tamilkodagutlahtōlli yōllohtlapcopa<br\>      Tamilmalayantlahtōlli cihuātlāmpa<br\>

      Tamillahtōlli
Machiyōmeh
ISO 639-1 ta
ISO 639-2 tam
ISO 639-3 {{{sil}}}