Īxiptli in īyōlloh āltepētl Sofiya
NDK

Sofiya (bulgariatlahtōlli София, Sófija) in ītēcuacān Bulgaria īhuān īca 1,270,450 chānehqueh īhuān 1,380,406 īpan īāltepēnānyo in tlapanahuia inic huēyi āltepētl īpan Bulgaria, in Huēyāltepētl Tēcuacān. Tlatēctli in cihuātlāmpa tlālli Bulgaria, in Vitosha tepētlah ītzintlān.