Atocpan, Altepetl Mexico

(Mokwapki tlen San Pedro Ātocpan)

Flag of Mexico.svg Inin tlahcuilolli itech Mexico cenca tepitzin. Ce nozo miaquintin huiquipediatequitqueh tequipanoah ipampa ce cualli tlahcuilolli.

San Pedro Atocpan, ce altepetl ompa Mexico.