Nemachiyōtīlli:Tlahtōlli

In romatlahtolli[1] (caxtillahtolli: lengua romance ahnozo lengua romana), no motocah yancuic latintlahtolli (lengua neolatina), ce cuammaitl indoeuropantlahtolpan. Inin tlahtolli tetloc, tlen ipan tlahtollotl tzintiliztli iuhquin in macehualli latintlahtolli[2] omocuepa. In macehualli latintlahtolli mohualnitoa ixpan tecpilli latintlahtolli[3], in ipanocayoh latintlahtolli ca in macehuallahtolli.

In romatlahtolli ocachi netlahtoa ca in caxtillahtolli, in tlahtoah ocachi 400,000,000 (centzon millones) tlacah.

ToquiliztequitlXicpatla

  1. In tlahtolli romatlahtolli quihtoznequi lengua romance ipan Fray Alonso de Molina ītlahtōltecpantiliztli, yeh ōquihcuilo Romance lengua romana. romatlatolli.caſtillãtlatolli.
  2. mācēhualtin latintlahtōlli quihtōznequi latín vulgar.
  3. tecpilli latintlahtolli quihtoznequi latín clásico.