Quetzalcōātl

Quetzalcōātl (īhuān Quetzalcōhuatl) ītōca cē mēxihcatl teōtl, tlāhuizcalpantēcuhtli, tōnalmachiyōtlanextileh īhuān āmoxtlanextileh. Quetzalcōātl tētlamaca in Tlaōlli tlacayōtl.

Quetzalcōhuātl, Borboniatl āmoxtli.

Ītōca quitōznehqui quetzalli, in yēctli cuacuāltzin īanimantzin īhuān cōātl, in tlein in Tlālticpac cah tlācatl, imanon Quetzalcōhuātl quitōznehqui in tlācatl in āquin motlehcoz īanimantzin īca in tlahuitlācatzin in tlācatl mā moteōchīhua.

Quetzalcōātl, ahmo aztēcatl, tlamo mēxihcatl, mopōhuaz tōltēcatl īpan in huēhueh tlamanitiliztli, Aztēcah in tōcāitl ōmitoaya cah zan ōcatcah in āquinhuān in oquin yehcōāyān in inihuīcpa in Mēxihcah.

Nō xiquittaEditar

Cequin tlatilantliEditar

Nemachiyōtīlli:Huēhuehteōtl