Huquipedia ihtic nahuatlahtolli

Achto quiyahuatentli
Inin tlahcuilolli cah yeh oquihcuiloh tlahco nahuatlahtolcopa.
Inin tlahtoliztli ce tlapehualiztli, xipalehuia nimitztlatlauhtia, tehuantin titlapatlazqueh in zazanilli. ¡Tlazohcamati!.

Teicneliliztli
Tequiyotl
Tlahtoliztli

Peugeot 104
Peugeot 104
Peugeot tepozmalacatl
Quintlācatiliztli Inic cē (Mk1)
Yōcoxquiliztli 1983 - 1998
Neneuhcāyōtl Āltepētepozmalacatl
Iuhcāyōtl Hatchback
Tepozmalacatl
Tlācatiyān Flag of France.svg Fransia
Iuhcopa
Tlahcuilōlloh
Peugeot 106 front 20071031.jpg
106
(1991 - 2003)

Peugeot 104 ītōca cē āltepētepozmalacatl ōquichīuh Peugeot īhuīcpa 1972 (12 tecpatl) oc 1988 (2 tecpatl) xihuitl.


No xiquittaXikpatla

Huiquimedia Commons quipia occequin tlahcuilolli
Peugeot 104 itechcopa.

Occe necuanamictiliztliXikpatla