Sciences de la terre.svg Cemonocāyōtl: 54°58′N′′1, 36°W′{{{7}}}′′{{{8}}}

{{{Tocaitl}}}
Altepetl ipan {{{Tlacatiyan}}}
UTC UTC+0

Newcastle upon Tyne ītōcā cē āltepētl īpan Tyne īhuān Wear, Inglatlālpan. Nō ca Tyne īhuān Wear ītēcuacān

In TōcāitlXicpatla

Newcastle upon Tyne quihtōznequi Yancuīc caxtilcalli Tynepan, Tyne in ātōyātl ītōcā ca.

Nō xiquittaXicpatla

Nemachiyōtīlli:Tyne īhuān Wear Nemachiyōtīlli:Inglatlālpan