Neneuhcāyōtl:Tuvalu

Commons-logo.svg
Huiquimedia Commons quipiya occequin tlahcuilolli
Tuvalu itechcopa.

Neneuhcāyōtzintli

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlani-neneuhcayotl.