Neneuhcāyōtl:Tlacetilillahtohcayotecah tlamahuizoltequitinih

Tlahcuiloltin ipan neneuhcayotl "Tlacetilillahtohcayotecah tlamahuizoltequitinih"

In tetoquiltin 19 tlahcuiloltin itech pohui, inin neneuhcayotl itech tlacecempohualoni ipan 19.