Neneuhcāyōtl:Nemachiyōtīlli

Neneuhcāyōtzintli

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlani-neneuhcayotl.

T

Tlahcuiloltin ipan neneuhcayotl "Nemachiyōtīlli"

In tetoquiltin 5 tlahcuiloltin itech pohui, inin neneuhcayotl itech tlacecempohualoni ipan 5.