Neneuhcāyōtl:Caxtiltecah calmananih

Tlahcuiloltin ipan neneuhcayotl "Caxtiltecah calmananih"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.