Neneuhcāyōtl:Altepetlahtohcan ipan Yancuic León

Tlahkwilolmeh pan nehnewkayotl "Altepetlahtohcan ipan Yancuic León"

In tetoquiltin 4 tlahcuiloltin itech pohui, inin neneuhcayotl itech tlacecempohualoni ipan 4.