Neneuhcāyōtl:Altepetl ipan Tuvalu

Tlahcuiloltin ipan neneuhcayotl "Altepetl ipan Tuvalu"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.