Neneuhcāyōtl:Altepematiliztli

Neneuhcāyōtzintli

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlani-neneuhcayotl.

A

Tlahcuiloltin ipan neneuhcayotl "Altepematiliztli"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.