Nemachiyōtīlli:Tlatequitiltilīlli ca

ca Aquest usuari té el català com la seva llengua materna.