Macehuallacatl

Nuvola apps edu phi.png Inin tlahcuilolli nozo tlahtoliztli ce tlapehualiztli. Xipalehuia ica Huiquipedia tlapatlahua. Mah ahmo xitlacuiloah, quipoloaz. ¡Tlazohcamati!.

In mācēhualtlācatl[1] cah tlācatl canah zanyenō ōtlācat nozo zanyenō yōlia. Ahnozo huelītī quitlahtoa cē mācēhuallahtōlli quemeh Nāhuatl auh Quechua.

Perutēcah mācēhualtin.
  1. Macehuallacatl, nozo tlalquixtiani quinezcayotia indígena nozo indio.