Abrir menú principal

Sciences de la terre.svg Cemonocāyōtl: 19°24′34′′N, 99°7′51′′W In āltepētl Mēxihco Tenōchtitlan (caxtillāntlahtolcopa México Tenochtitlán, otontlahtolcopa Anbondo Amadetzānā), ōcatca in Mēxihcatlahtohcāyōtl ītēcuacān. Ōcatca ōāltepētzintih īpan in xihuitl 1325 īhuān ōcatca ōtlālpoloh īpan 1521 ic in caxtiltēcah. Āxcān tlatēctli in Āltepētl Mēxihco (caxtillāntlahtolcopa Ciudad de México), in Mēxihco ītēcuacān, ocachi huēyi īhuān tāchcāuh āltepētl, tlein motlālih īpan in āxcān Calpōlli Tlahtōlōyān īhuān in Tlahtohcāyōtl Mēxihco.

TlahtōllōtlXicpatla

 
Tenōchtitlan īpan nāhuatlahtōllahcuilōlli

In āltepētl Mēxihco Tenōchtitlan ōcatca ōāltepētzintih īpan 18 ic ēyi mētztli, 1325 (2 calli) ic Tenōch ītēpacholiz. Ōmocuepa in tāchcāuh āltepētl īpan in Huehcāuhānāhuac tlein ōtlālpoloh occē āltepētl, īhuān in tlapanahuia inic huēyi āltepētl īpan in Tlālticpactli īca īxquichca 500,000 chānehqueh īpan īcual cāhuitl īhuīc 1521, ihcuāc in caxtiltēcah ōquitlālpolohqueh.

 
Tlacuihcuīliztli Tenōchtitlan Āltepētzintīliztli.

Tlahtohqueh Mēxihco Tenōchtitlan īhuān Mēxihcatlahtohcāyōtl

Mēxihco Tenōchtitlan īyollo machiyōtlXicpatla

Tzonhuiliztli calāmpaXicpatla