Nemachiyōtīlli:Tzintiliztli

Limaxocotl

Limaxocotl[1] ce limacuahuitl ixochicual.

Oc no xiquitta xikpatla

Neltlahtoliztli xikpatla

  1. In tlahtōlli "limaxocotl" īhuīcpa īpan Fray Alonso de Molina ītlahtōltecpantiliz, yeh ōquihcuilo Lima la fruta deſte arbol, lo miſmo. vel,xocotl lima.

Tlahtolcaquiliztiloni xikpatla


Occe necuanamictiliztli xikpatla