Huquipedia ihtic nahuatlahtolli

Achto quiyahuatentli
Inin tlahcuilolli cah yeh oquihcuiloh tlahco nahuatlahtolcopa.
Inin tlahtoliztli ce tlapehualiztli, xipalehuia nimitztlatlauhtia, tehuantin titlapatlazqueh in zazanilli. ¡Tlazohcamati!

Teicneliliztli
Tequiyotl
Tlahtoliztli

Iósif Vissariónovich Dzhugashvili (georgiahtlahtōlli: იოსებ ბესარიონის ძე ჯუღაშვილი Ioseb Besarionis dze Yughaxvili, rusiatlahtōlli: Иосиф Виссарионович Джугашвили Iosif Vissariónovich Dyugaxvili) ocachi moquīxmati iuhqui José Stalin[1] ahnozo Iosif Stalin (iuh tlahtōliztli ; Gori, 6 ic mahtlāctetl omōme jul./ 18 ic mahtlāctetl omōme 1878 greg. ​- Mozcōuh, 5 ic mahtlāctli 1953). Ōcatcah ce soviet āltepētlcatl īhuān tēpachoāni, tāchcāuh ōchtacātlahtōlpixqui in Yōllōtl īCemāxcaimatiliz in Tētlachīhuiliani Tlaolōlōlli īpan in Soviet Cetiliztli in 1922 īhuān 1952 ītzalan, īhuān ītlahtohcatēīxiptlah in Tētlamahmacanime īnTlayehyecōlōyan in Soviet Cetiliztli in 1941 īhuān 1953 ītzalan. Mācihui achtopa ōtētlahtohcātilih cē tlaolōlōlli iuhqui ahctopa tēpoh ītzalan, in xiuhpan 30 yeh ōmohualcuep tlachīhualli tēpolohtēpachoāni īpan in Soviet Cetiliztli.

José Stalin īpan 1942

No xiquittaXikpatla

ToquiliztequitlXikpatla

  1. Djemal, Albert, Hombres que cambiaron nuestro mundo México, 2001, pág. 35, ISBN 968-856-850-3

Occe necuazaloliztliXikpatla