Abrir menú principal


Tlācatlahtohcāyōtl Āltepēhuahcāyōtl China Nōncuahquīzqui Tētlamactli Ītlāl Hong Kong ahnozo Hong Kong (chinatlahtōlcopa 香港; Xiānggǎng) ītōca āltepētlīānca īpan Asia.

中華人民共和國香港特別行政區
(Zhōnghúa Rénmín Gònghéguó Xiānggǎng tèbié Xíngzhèngqū)

Tlācatlahtohcāyōtl Āltepēhuahcāyōtl China Nōncuahquīzqui Tētlamactli Ītlāl Hong Kong
Hong Kong pāmitl Hong Kong chīmalli
Īpān Hong Kong Īchīmal Hong Kong
Lema: ayāc
 
Hong Kong tlatēctli
 
Tēcuacān
 • Chānehqueh
 • Cemonocāyōtl


n/d
Āchcāuhtlahtōlli Chinatlahtōlli¹
Īāltepētlīānca in China China
Tēpacholiztli īiuhcāyo Tlācatlahtocayōtl socialista
Hu Jintao
Wen Jiabao
Tlācaxōxouhcāyōtl
nbsp;• Declarada
Establecimiento de la
República Popular
1 de octubre de 1949
Tlaīxpayōtl
 • Mochi,
 • % ātl
Cuāxōchtli
Huēyi ātēntli

1,108 km2


Chānehqueh
 • Mochi
 • Pozāhuacāyōtl

n/d
6,054.5 hab/km2
PIB (nominal)
 • Mochi
 • PIB per cápita

n/d
n/d
PIB (PPA)
 • Mochi
 • PIB per cápita

293,311,000,000
n/d
IDH (2008) 0.942
Tomīn Hong Kong dollar
‎Tlācatōcāitl China chāneh, chānehqueh
Cemānāhuacāhuitl UTC+8
Mātlatzālan āxcāyōtl .hk
Prefijo telefónico +852
Prefijo radiofónico n/d
Nenecuilhuāztli ISO CN-91

Cuāxōchtia canahpa mictlāmpa īca Ganzoh īhuān China, canahpa huitztlāmpa Pacífico Ilhuicaātl īhuān canahpa cihuātlāmpa īca Macao.

TlahtōllōtlXicpatla

TlahtōlcaquiliztilōniXicpatla