Tlācatlahtohcāyōtl Āltepēhuahcāyōtl China Nōncuahquīzqui Tētlamactli Ītlāl Hong Kong ahnozo Hong Kong (chinatlahtōlcopa 香港; Xiānggǎng) ītōca āltepētlīānca īpan Asia.

Tlācatlahtohcāyōtl Āltepēhuahcāyōtl China Nōncuahquīzqui Tētlamactli Ītlāl Hong Kong
中華人民共和國香港特別行政區
(Zhōnghúa Rénmín Gònghéguó Xiānggǎng tèbié Xíngzhèngqū)
Hong Kong pāmitl Hong Kong chīmalli
Īpān Hong Kong Īchīmal Hong Kong
Lema: ayāc
Hong Kong tlatēctli
Tēcuacān
 • Chānehqueh
 • Cemonocāyōtl


n/d
Āchcāuhtlahtōlli Chinatlahtōlli¹
Īāltepētlīānca in China China
Tēpacholiztli īiuhcāyo Tlācatlahtocayōtl socialista
Tlahtohcātēīxiptla
Primer Ministro
Xi Jinping
Li Keqiang
Tlācaxōxouhcāyōtl
nbsp;• Declarada
Establecimiento de la
República Popular
1 de octubre de 1949
Tlaīxpayōtl
 • Mochi,
 • % ātl

1,108 km2
Cuāxōchtli
Huēyi ātēntli
Chānehqueh
 • Mochi
 • Pozāhuacāyōtl

n/d
6,054.5 hab/km2
PIB (nominal)
 • Mochi
 • PIB per cápita

n/d
n/d
PIB (PPA)
 • Mochi
 • PIB per cápita

293,311,000,000
n/d
IDH (2008) 0.942
Tomīn Hong Kong dollar
‎Tlācatōcāitl China chāneh, chānehqueh
Cemānāhuacāhuitl UTC+8
Mātlatzālan āxcāyōtl .hk
Prefijo telefónico +852
Prefijo radiofónico n/d
Nenecuilhuāztli ISO CN-91


Hong Kong

Cuāxōchtia canahpa mictlāmpa īca Ganzoh īhuān China, canahpa huitztlāmpa Pacífico Ilhuicaātl īhuān canahpa cihuātlāmpa īca Macao.

TlahtōllōtlXicpatla

TlahtōlcaquiliztilōniXicpatla