Nemachiyōtīlli:Tlapehualiztli

Futurama
Acama īxīptli
Īxiptlayōltzintechcopa
Neneuhcāyōtl Sitcom
Chīhualini Nemachiyōtīlli:USAf Matt Groening
Tlācatiyān Nemachiyōtīlli:USA
Īxīptlayōllapōhualli 72 (+16)
Cītlalia
Tozquitl Billy West
Katey Sagal
John DiMaggio
Phil LaMarr
Lauren Tom
Maurice LaMarche
Tress MacNeille
David Herman
Frank Welker
Ehēcatilia
Canal original Fox
Original run 28 ic ēyi mētztli, 1999
Tlachicuēiti 10, 2003

Futurama ītōcā cē tlahtohcāyōtēcatl sitcom huehcaīxipcaxitl īxiptlayōltzintli ōquichīuh Matt Groening, ōquipēuh īpan 1999 (13 ācatl) auh ōquitlami ehēcatiliztli īpan 2003 (4 ācatl). Tlahtoa cē tlācatechcopa ōquiceuctli ōntzonmāhtlacpōhualli xihuitl ocachihualhuīc 1999 xihuīcpa oc 3000 xihuitl.

Tlācatiani

xikpatla

Nemachiyōtīlli:Futurama