El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha

Flag of Spain.svg Inin tlahcuilolli itech España cenca tepitzin. Ce nozo miaquintin huiquipediatequitqueh tequipanoah ipampa ce cualli tlahcuilolli.

El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha (Nāhuatlahtōlli: In tlācaquini calpanpilli Don Quixote ihuicpa La Mancha) ītōcā cē āmoxtli ōtlahcuiloc īpal Miguel de Cervantes īpan 1605 (9 calli) xihuitl.

Inic cē zāzanilli īpan in "Quixote".