Ehekatl, se ihyotl tlen onkah pan nochi tlaltepaktli. Kemman wallauh ehekatl kitepewa ixiwiyo kwatinih wan sentlaliwi miyak tlachi.

Ehekatl ompah Kalifornia.

No xikittaXikpatla

TlahtolkakilistiloniXikpatla


Seyok amamatlatsalanXikpatla