Cuahuitl (Caxtillāntlahtōlli: Árbol nozo arbusto).

Chicomecoatl cuahuitl.
In cuahuitl.

Occe tlahtolli xikpatla

Cuahuitl xikpatla

No xiquitta xikpatla

Toquiliztequitl xikpatla


Occequin necuazaloliztli xikpatla

 
Wikispecies
Xiquitta īpan Huiquispecies ītlahcuilōlli Cuahuitl ītechcopa.
Huiquimedia Commons quipia occequin tlahcuilolli
Cuahuitl itechcopa.