Coyochichi

(Omocuep ihuicpa Coyōtl)
Crystal Clear app babelfish.png Inin tlahcuilolli itech yolcameh zan ce machiyotl. Xitlapalehuia Huiquipedia xitlahcuiloa.
Koyochichi   Koyôchichi  

In coyochichi (latintlahtolcopa Canis latrans), ce chichicenyiliztli, chanti ipan Ixachitlan Mictlampan.

In coyotl nican California tepeticpac.

ToquiliztequitlEditar