Īn cītlallīn (caxtillāntlahtolcopa estrellas) ītōcah telōlōtīn mah mōtēmacah tlāhuīlli. Īn cītlaltzīntīn ītōcah ītōnīn zan yōhuālpān, mēxtlān. Īn cītlallīn quicpīah miequeh ehēquiyōh, nōihcōn āyōcoxqui huān tōnatiyōtl. In Tōnatiuh ītōca cē cītlalli, auh Huēcītlalli ahmo ītōca cē cītlalli, ahmozan cē planeta (huēhuēnāhatlahtōlcopān: oquichcītlallīn nōzō cītlaltzitzmitl)

In tōnatitzīn ītōca cē citlālli
Cītlallīn, ESA, Hubble

No xiquittaXikpatla