Nemachiyōtīlli:Tlapehualiztli

Lisa del Giocondo, cualli mahtic cihuatl.

Cihuatl (caxtillāntlahtolcopa Mujer), inaca tlacayotl, icni ipampa tlacatl.

No xiquitta xikpatla

Toquiliztequitl xikpatla


Ohcequin necuazaloliztli xikpatla

Huiquimedia Commons quipia occequin tlahcuilolli
Category:Women itechcopa.