Nemachiyōtīlli:Tlapehualiztli

Lisa del Giocondo, cualli mahtic cihuatl.

Cihuatl (caxtillāntlahtolcopa Mujer), inaca tlacayotl, icni ipampa tlacatl.

No xiquittaXikpatla

ToquiliztequitlXikpatla


Ohcequin necuazaloliztliXikpatla

Huiquimedia Commons quipia occequin tlahcuilolli
Category:Women itechcopa.