In Chīuhpōhualhuaztli (caxtillāntlahtolcopa Computadora nozo Ordenador) tlen no quihtoah tepoztlahcuiloni nozo tepoztlahcuilohquetl, tlen ica titonohnotzazqueh huan tiquiehuazqueh tlamatiliztli.

Chīuhpōhualhuaztli

Tlāchīhualli īca miāc tepōzmēcatl huān nōihqui miāc tlāmāntli īca tlāpalēuiz huān tlāhueyīliz in tēpoz, cēpan hueli quichīhua miāc tēquitl tlāhuel huēlīhui huān nōchīpan īca cē programa nozo software.

Nō xiquitta xikpatla