Centēpacholiztli

Centēpacholiztli in tēpacholiztli iuhcāyōtl ahnozo nō tlahtohcāyōtl iuhcāyōtl īpan in tlein in tēpachoani ca:

  • īxcoyān, melāhualiztica centlācatl.
  • nemiyān.
  • cāhuilīlōtiuh, mānel nō tētēnēhualiztli ca.