Cemantoc tlalli

Nemachiyōtīlli:Tlapehualiztli

IxachitlānEuropanAsiaIlhuicaātlānIlhuicaātlānAfricaAntártidaContinentes.png
In mācuilli cemantoc tlālli.

Cemantoc tlālli ca huēyi tlālli tlaīxpayōtl ahmoneneuhqui occē tepitōn tlālli nō pōlacqui īpampa in cemanāhuacāyōtl ahnozo cultura.

Miecpa in huēyi tlālpipincāyōtl tlanixeliuhticah īpampa īcemanāhuacāyo nō īcultura: