Tlatēcpānalli cemānāhuaccāhuitl

(Omocuep ihuicpa Cemānāhuacāhuitl)

In tlatēcpānalli cemānāhuaccāhuitl (inglatlahtolcopa: Universal Coördinated Time nozo UTC; caxtillāntlahtolcopa: Tiempo Universal Coordinado) ītōcā in huēyi cualli cāhuitl motēquitiltilia Tlālticpacpan.

Inīn: Tezcatlipotōnal, Tlayēti 4, 2021 09:18 UTC