Tlatēcpānalli cemānāhuaccāhuitl

(Omocuep ihuicpa Cemānāhuacāhuitl)

In tlatēcpānalli cemānāhuaccāhuitl (inglatlahtolcopa: Universal Coördinated Time nozo UTC; caxtillāntlahtolcopa: Tiempo Universal Coordinado) ītōcā in huēyi cualli cāhuitl motēquitiltilia Tlālticpacpan.

Inīn: Tlāloctitōnal, Tlamahtlācōnti 5, 2020 08:41 UTC