Tlatēcpānalli cemānāhuaccāhuitl

(Omocuep ihuicpa Cemānāhuacāhuitl)

In tlatēcpānalli cemānāhuaccāhuitl (inglatlahtolcopa: Universal Coördinated Time nozo UTC; caxtillāntlahtolcopa: Tiempo Universal Coordinado) ītōcā in huēyi cualli cāhuitl motēquitiltilia Tlālticpacpan.

Inīn: Quetzalcōātōnal, Tlachicōnti 10, 2020 19:05 UTC