Tlatēcpānalli cemānāhuaccāhuitl

(Omocuep ihuicpa Cemānāhuacāhuitl)

In tlatēcpānalli cemānāhuaccāhuitl (inglatlahtolcopa: Universal Coördinated Time nozo UTC; caxtillāntlahtolcopa: Tiempo Universal Coordinado) ītōcā in huēyi cualli cāhuitl motēquitiltilia Tlālticpacpan.

Inīn: Huītzilōpōchtōnal, Tlanāuhti 7, 2020 20:07 UTC