Carl Sagan
Carl Sagan
Tlācatlanōnōtzaliztli
Tlācatōcāitl Carl Edward Sagan
Tlācati Tlamahtlāccēti 9, 1934
Tlacetilīlli Tlahtohcāyōtl Āltepētl Yancuīc York
Micqui Tlamahtlācōnti 20, 1996 (62)
Tlacetilīlli Tlahtohcāyōtl Seattle, Washington
Tequitiliztli SETI
Contact

Carl Edward Sagan ītōcā huēyi ilhuicamatini.

Nō xiquittaEditar