Citlāltepētl ahnozo Āhuīlizāpan tlachihchiquilli (Caxtillāntlahtōlli: Citlaltépetl ahnozo Pico de Orizaba). In tletepētl ahciqui tlahtocāyōmeh Puebla īhuān Veracruz.

Cītlaltepētl
Pico Orizaba1.jpg
Cītlaltepētl
Huehcapancayōtl 5,610 msnm
Tlātectli Puebla īhuān Veracruz
Tlācatiyān Flag of Mexico.svg Mexihco
Tepētlah Eje Yancuīctletepēyōtl
Cemonocāyōtl 19°02′M′′97, 26°C′{{{7}}}′′{{{8}}}
Tipo Estromboliano (activo)
Inic cē tepētlehcoliztli 1848 ic Alejandro Doignon
Citlāltepētl
Citlāltepētl
Tepētl īpan Mēxihco
(contēcpanqueh huehcapancayōtl tlatemohuia)

5800 īxquichcāuh 5000 msnm

Cītlaltepētl | Popōcatepētl | Iztāccihuātl

4999 īxquichcāuh 4000 msnm

Chiucnāuhtēcatl | Teyōtl | Tlīltepētl | Mātlālcuēyeh | Cōlimān Cepayahuīlli | Nāuhcāmpatepētl | Chīchīmēcatepētl | Tlāloc | Xaltepētl | Tlachīchīhuatzintepētl | Volcán Tacaná | Āxōchco | Tetlāpan | Ilamatzintepētl | Sillatepētl

3900 īxquichcāuh 3000 msnm

Chichinauhtzin | Xocotepētl | Huēhueh | Tepēchichina | Tlāltīzatepētl | Tancítarhu | Cōlimān Tletepētl | Xaltōnalli tepētl | La Viga Tepētl | El Potosí Tepētl | Mixtepētl | El Morro Tepētl | San Andrés Tletepētl | Patambán Tepētl | El Campanario Tepētl | Quiexobee | Pelado Tletepētl | El Coahuilón | Pelón Tepētl | Teōtepētl | Picacho San Onofre | Cilcuayoh Tepētl | El Charco Tepētl | Huilōtepētl | Peña nevada | El Viejo Tepētl | Parhikutini | Xīctli

2900 īxquichcāuh 1000 msnm

Tequillān Tletepētl | Ehēcatl Tepētl | Tepētl Ichcātl