Akira Kurosawa

Akira Kurosawa
Akira Kurosawa
Tlācatlanōnōtzaliztli
Tlācatōcāitl 黒澤 明 ahnozo 黒沢 明 (Kurosawa Akira)
Tlācati Xapon 23 ic ēyi mētztli, 1910

Shinagawa,

Micqui Xapon Tlachiucnāuhti 6, 1998

Setagaya, Tōquiō, Xapon (88)

Tematumalli xihuitl 1936 - 1993

Akira Kurosawa (黒澤 明 ahnozo 黒沢 明 Kurosawa Akira) ītōcā xapontlācatl īxīptlayōlizyacānqui.

ĪxiptlayōlcāyōtlEditar