Abrir menú principal

80 xihuitl ōcatca inic chiucnāhui mahtlācxihuitl īpan mācuīlpōhualxihuitl 1, auh mopiyah īhuīcpa in 81 oc 90 xihuitl.

In tlein quipiya inin tlahcuilolli

Huēyi tlachīhualiztliXicpatla

Huēyi tlācatiliztliXicpatla

Huēyi miquiztliXicpatla