Nāhui calli (4 calli) ītōca inic nāhui mēxihcatl calli xihuitl.

Elemento: Tecpatl · Calli · Tōchtli · Ācatl
Inīn xiuhtin: 1 calli 2 calli 3 calli 4 calli 5 calli 6 calli 7 calli
Xiuhtin: 1 tōchtli 2 ācatl 3 tecpatl 4 calli 5 tōchtli 6 ācatl 7 tecpatl